Tafsir Al Quran

Belajar Tafsir Al Quran untuk Bekal Hidup Dunia Akhirat

Tafsir Al Quran

Sebagai umat islam belajar Al quran adalah suatu kewajiban. Dimana Al Quran merupakan kitab suci bagi umat islam. Selain bisa membaca, memahami Tafsir Al Quran juga sangat penting sebagai pedoman hidup kita di dunia dan bekal hidup kita di akhirat kelak. Al Quran merupakan kitab terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan melalui perantara malaikat… Read more